Dochody z podatku VAT w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wzrosły o 7,9 proc. rdr - podało Ministerstwo Finansów.

MF podał, że wg wstępnych szacunkowych danych w okresie styczeń-czerwiec dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6 proc. rdr. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc. rdr.

Z danych MF wynika, że dochody z podatku VAT były wyższe o 7,9 proc. rdr. (tj. ok. 4,5 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,9 proc. rdr. (tj. ok. 1,5 mld zł), dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,4 proc. rdr (tj. ok. 1,7 mld zł), dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,1 proc. rdr (tj. ok. 0,3 mld zł), zaś dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-VI wyniosły 1,4 mld zł.