"W drugiej połowie tego roku Grupa Budimex będzie niezmiennie koncentrować się na realizacji założonych na początku roku celów operacyjnych i strategicznych. Rozpoczęliśmy inwestycje w kolejowy park maszynowy. Stale wzmacniamy swoją pozycję na rynku budownictwa ogólnego i energetycznego. Na bieżąco staramy się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego"- powiedział Blocher, cytowany w komunikacie.

Wzmacniamy swoje struktury regionalne i intensywnie rozpoczynamy ofertowanie na małych kontraktach drogowych. Jednocześnie po przyjęciu nowelizacji prawa zamówień publicznych, oczekujemy na wznowienie ogłaszania przetargów infrastrukturalnych z nowej perspektywy unijnej, podkreślił prezes.

Rosnący portfel zamówień firma zawdzięcza wysokiej kontraktacji w segmencie budownictwa ogólnego, co - jak podkreślił Blocher - zniwelowało efekty zastoju na rynku przetargów infrastrukturalnych. W okresie kwiecień-czerwiec br. spółka podpisała kontrakty o wartości 1 053 mln zł w segmencie budownictwa ogólnego.

Wartość kontraktów podpisanych przez spółkę w I półr. wyniosła ponad 3 mld zł, co oznacza wzrost o 6,4% r/r. Zmianie uległa struktura podpisywanych kontraktów. W I poł. 2015 roku kontrakty z segmentu budownictwa ogólnego wyniosły 32% podpisanych kontraktów, natomiast w analogicznym okresie tego roku ich udział wzrósł do 45%, podano w komunikacie.

Wartość kontraktów, wktórych oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi na koniec czerwca br. 988 mln zł, w tym kontrakty infrastrukturalne stanowią 17%, podano także.

"Mimo wstrzymania przez GDDKiA ogłaszania nowych przetargów drogowych w roku 2016, wartość portfela zamówień Grupy Budimex rośnie z kwartału na kwartał i na koniec czerwca bieżącego roku wyniosła 9,3 mld z l. Jest to jego najwyższa wartość w historii Grupy Budimex" - podkreślono także w materiale.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2015 r. Budimex miał 5,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)