Hutmen odnotował 9,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,71 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 464,22 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 610,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2016 r. wyniósł 0,52 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)