Takie wyniki przynosi najnowszy raport Inspekcji Handlowej, która na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów cyklicznie kontroluje jakość paliw na stacjach.

Największą poprawę odnotowano w wypadku oleju napędowego, gdyż w tym roku norm "nie trzymało" 2,3 proc. próbek wobec 7,5 proc. przed rokiem. Spadek jest zatem więcej niż trzykrotny.

Wyraźnie poprawiła się jakość benzyny, gdyż zakwestionowano jedynie 1,6 proc. próbek, w porównaniu z 2,4 proc. w ubiegłym roku.

Jakość LPG pogarsza się z roku na rok, gdyż według raportów UOKiK, w 2015 r. wymagań jakościowych nie spełniło 3,6 proc. próbek, wobec 2,3 proc. w 2014 r.