ikona lupy />
Zatrudnienie pracujących zazwyczaj w domu - zmiana w proc. / DGP

Praca w domu cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku w ten sposób zarabiało 5,6 proc. rodaków w wieku 15–64 lata – wynika z danych Eurostatu. To o 1 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim i ponad dwa razy więcej niż przed dziesięcioma laty. Natomiast odsetek osób pracujących w domu w 28 krajach UE wyniósł w 2015 r. średnio 4,7 proc. Był więc o 0,9 pkt proc. niższy niż w Polsce. Są jednak kraje, gdzie wskaźnik ten jest zdecydowanie większy – np. w Holandii wyniósł 13,6 proc., w Finlandii – 12 proc., a w Austrii 10,2 proc. Polska jest w tym rankingu na jedenastej pozycji.

Pracę zdalną wykonują przedstawiciele różnych zawodów – m.in. prawnicy, tłumacze, inżynierowie, architekci, programiści, graficy komputerowi, telemarketerzy, księgowi, doradcy podatkowi i dziennikarze.

Reklama

Wykonywanie pracy w domu wiąże się obecnie głównie z telepracą możliwą dzięki upowszechnieniu się komputerów, internetu i telefonii komórkowej. Efekty trafiają do pracodawcy za pomocą tych urządzeń. Zdalnie można jednak pracować też fizycznie, np. składając z dostarczonych części proste urządzenia czy sprzęty. W obydwu przypadkach chodzi przede wszystkim o zmniejszenie kosztów pracodawcy. Redukuje on w ten sposób koszty działalności firmy, bo nie musi wynajmować na przykład dużego biura czy pomieszczenia, aby móc zatrudnić wielu pracowników.

Oszczędza też na zużyciu energii czy wody. – Te zalety wykonywania pracy przez pracownika w domu sprawiają, że przejście na pracę zdalną inicjują najczęściej pracodawcy – tłumaczy prof. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastrzega jednak, że w wielu przypadkach taką pracę preferują zatrudnieni. Dotyczy to między innymi kobiet z małymi dziećmi i osób, którym dojazd do siedziby firmy zajmuje dużo czasu. Są też pracownicy, którzy preferują elastyczny czas pracy, który często łączy się z tą formą zatrudnienia.

Nadal jednak część praco- dawców, którzy mogliby zorganizować np. telepracę nie godzi się na zatrudnienie pracownika w jego domu, ponieważ obawia się, że nie będzie on rzetelnie wykonywał powierzonych mu obowiązków bez stałego, bezpośredniego i ścisłego nadzoru.