Pragma Faktoring zdecydowała o emisji do 200 tys. obligacji trzyletnich serii H o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka.


"Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 200 000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 000 obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 21 września 2019 r., podano również.

W osobnym komunikacie Pragma Faktoring podała, że podjęła uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii E.

"Zgodnie z treścią ww. uchwały decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 20 000 sztuk obligacji serii E, które zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 8 września 2016 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 września 2016 r." - czytamy dalej.

Przed zmianą obligacje serii E miały być wykupione w dniu 19 grudnia 2016 r.

(ISBnews)