KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 1,1% r: r do 9,3 mld zł w I-VII br.


Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 9,3 mld zł w okresie styczeń-lipiec br. i był niższy o 1,1% r/r, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wynik z odsetek wzrósł o 8,7% r/r do 21,82 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 7,33 mld zł i był niższy o 6,3% w ujęciu rocznym.
Wynik z działalności bankowej wzrósł o 10,3% do 35,9 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2016 r.
Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 4,8% r/r do 12,01 mld zł.
Koszty działalności banków wzrosły o 14,6% r/r do 18,6 mld zł w okresie siedmiu miesięcy br.
Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 3,95 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7% w skali roku.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,17,38% na koniec czerwca br. (wobec 15,31% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 15,77% (wobec 14,01% rok wcześniej).
(ISBnews)