Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

WDX, Inter Cars

WDX podpisała kolejne zamówienie dla Grupy Inter Cars, a jednocześnie pierwsze, które zostanie zrealizowane na rynku węgierskim. Kontrakt o wartości 3,2 mln zł dotyczący projektu i wdrożenia układu przenośnikowego, zostanie zrealizowany w IV kwartale br., podała spółka.>>>>

Buwog

Zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje (senior unsecured convertible bonds) o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r., podała spółka. >>>>

Buwog uplasował obligacje niezabezpieczone zamienne na akcje (senior unsecured convertible bonds) o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadające w 2021 r., podała spółka. >>>>

Polwax

Polwax podpisał z Jeronimo Martins Polska (JMP, właściciel m.in. sieci Biedronka) porozumienie określające warunki współpracy w ramach obwiązującej umowy sprzedaży produktów zniczowych w zakresie dostaw w 2016 roku, w której zostały uzgodnione ostateczne wolumeny, ceny oraz wzornictwo, podała spółka. Ponadto Polwax zawarł z JMP umowę na dostawy produktów zniczowych produkowanych pod marką własną JMP. Łączna wartość obrotów wynikających z porozumienia i umowy wyniesie ok. około 60 mln zł. >>>>

Grupa Robyg

Grupa Robyg rozszerza swoją warszawską ofertę o mieszkania w kolejnym etapie Stacji Nowy Ursus, poinformowała spółka. Ok. 98 lokali o metrażach 29-75 m2 jest już dostępnych w sprzedaży, podano również. >>>>

Skarbiec TFI

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 221,2 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 236,1 mln zł. >>>>

LPP

Hubert Komorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa LPP, poinformowała spółka. Rezygnacja jest podyktowana względami osobistymi, podano również. >>>>

LPP zdecydowało o rezygnacji z rozwoju marki Tallinder, podała spółka. Szacunkowe straty tej marki za cały 2016 rok mogą wynieść ok. 20 mln zł, przy pierwotnie planowanej stracie w wysokości około 1 mln zł. >>>>

Midven

Spółki Mizaco i Dansk Soft, w których Midven posiada udziały, chcą mieć na koncie minimum 10 gier mobilnych do końca 2017 r., podała Midven. Jednocześnie Dansk Soft zapowiedział, że w tym czasie liczy, że będzie wydawcą od 4 do 6 tytułów pod własną marką. >>>>

PKP Energetyka

Zahamowanie inwestycji na polskiej kolei zmusza PKP Energetykę do poszukiwania i dywersyfikacji źródeł przychodów, poinformował ISBnews prezes Wojciech Orzech. Spółka będzie starać się o kontrakty na Wschodzie oraz w Skandynawii sama lub z partnerami, głównie polskimi. Celem jest utrzymanie mocy wytwórczych do startu inwestycji w naszym kraju, co powinno nastąpić dopiero w 2018 r. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce utrzymać pozycję lidera wytwarzania energii elektrycznej i celuje w co najmniej 40% udziałów rynkowych po 2020 roku, podała Grupa w zaktualizowanej strategii na lata 2016-2020. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji energii z OZE, podała Grupa w zaktualizowanej strategii na lata 2026-2020. >>>>

Erne Ventures

Erne Ventures podpisało umowę kupna 873 udziałów w spółce Graphene Solutions, stanowiących 24,94% w kapitale tej spółki, podało Erne Ventures. Transakcja jest elementem umowy inwestycyjnej podpisanej w lipcu tego roku, a jej wartość wyniosła blisko 0,05 mln zł >>>>

Grupa Lotos

Sprzedaż hurtowa paliw Grupy Lotos wzrosła o 22% r/r w sierpniu, dzięki m.in. obowiązującemu od 1 sierpnia tzw. "pakietowi paliwowemu", regulującemu sprzedaż benzyny czy oleju napędowego, podała spółka. >>>>

Marvipol

Marvipol sprzedał 46 mieszkań i lokali usługowych w sierpniu br. (wzrost o 7% r/r), co daje narastająco w ciągu 8 miesięcy 2016 r. - 372 szt. (wzrost o 9% r/r), podała spółka. >>>>

Pekaes

W ocenie zarządu Pekaes, cena 14,15 zł za jedną akcję zaproponowaną w wezwaniu KH Logistyka (KHLK) oraz PEK II SCSp do zapisywania się na sprzedaż akcji Pekaes, mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki. Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez Pekao Investment Banking. >>>>