W projekcie strategii na lata 2017­-2021 GPW zakłada rozwój organiczny, ale nie wyklucza, że może pojawić się potrzeba wyjścia poza obszar naszego kraju, poinformowała prezes Małgorzata Zaleska. Jak podała "Rzeczpospolita", przychody za pięć lat mają przekroczyć 0,5 mld zł, a zysk wzrośnie do ponad 210 mln zł.

"Chcemy się rozwijać poprzez wzrost organiczny. Nie wskazujemy konkretnych podmiotów, które mogłyby być przejęte czy z którymi moglibyśmy się sprzymierzyć. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Uważamy, że lepiej myśleć o przejmowaniu spółek notowanych na giełdach zagranicznych, niż przejmować całe giełdy. W tak długiej perspektywie nie możemy założyć, że nic nie zmieni się w otoczeniu zewnętrznym, ani że nie pojawi się za parę lat potrzeba wyjścia poza obszar naszego kraju. Możemy mówić natomiast o współpracy operacyjnej z innymi giełdami. Na przykład wkrótce rozpoczniemy świadczenie usług doradczych dla centrum finansowego w Kazachstanie. Takie usługi mają stać się jednym ze źródeł naszych przychodów. W strategii stawiamy bowiem mocno na dywersyfikację" - powiedziała Zaleska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Gazeta podaje, że strategia GPW zakłada wzrost rentowności od 2018 r. ­ z poziomu nieco ponad 30% do 40% w 2021 r. GPW zakłada, że jej przychody finalnie za pięć lat mają przekroczyć 0,5 mld zł, a zyski - wzrosnąć do ponad 210 mln zł (w 2015 r. było to 124 mln).

"Strategia jest ambitna. Opiera się na licznych projektach i mnogości działań. Więcej nie mogę ujawnić, bo to projekt, który jeszcze nie został zaopiniowany przez Radę Giełdy. Powiem tylko, że przyszłe przychody będą oparte na rynku akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, obrocie towarowym, a także post-trade, sprzedaży informacji oraz usług IT. Zakładamy, że w każdym z tych segmentów będzie przyrost przychodów" - skomentowała Zaleska.

Edukacja i promocja mają być priorytetami, czytamy też w "Rz". W grupie firm, które potencjalnie mogą debiutować na GPW są m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki miejskie. Na celowniku znalazły się również start­-up'y. GPW buduje również platformę "matchmakingową" opartą na zasadzie venture capital.

W listopadzie warszawska giełda szykuje tournée po Azji. Chce zachęcić m.in. chińskich inwestorów do inwestowania na swoim rynku. GPW planuje nawiązanie długoterminowej współpracy z PKP w zakresie REIT. Ważnym elementem nowej strategii giełdy mają być także sprzedaż informacji i specjalistycznych usług IT oraz usługi potransakcyjne. GPW liczy na połączenie izb rozliczeniowych IRGiT i KDPW, podaje gazeta.

Na początku września w rozmowie z ISBnews prezes GPW zapowiadała przyciąganie na warszawski parkiet nowych spółek oraz inwestorów szczególnie z Azji, a także możliwość wyjścia na region z usługami post-trade i potwierdzała poparcie GPW dla wprowadzenia w Polsce zasad funkcjonowania dla funduszy REIT.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Czytaj też: Otwarte w święta, ale zamknięte w niedzielę. Chaos z nowym prawem zakazu handlu