"Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 171 625, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 13 029, co stanowi wzrost o 8,2%" - czytamy w komunikacie.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2016 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 439 205, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 47 854, co stanowi wzrost o 12,2%.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w lipcu 2016 r. wyniosła 753, natomiast w sierpniu 2016 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 765. Natomiast w grupie taryfowej G w lipcu 2016 r. przeprowadzono 5 787 zmian sprzedawcy, a w sierpniu 2016 r. liczba ta wyniosła 6 204 zmian, podano również.

W sumie w okresie styczeń-sierpień 2016 r. operatorzy dostarczyli 48,79 mln MWh energii do odbiorców TPA, wobec 73,19 mln MWh w całym 2015 r. Najwięcej dostarczyły Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Energa-Operator, i Enea-Operator, wynika z danych URE.