W trwającym do piątku przedsięwzięciu pod nazwą "Wizyta-2016" uczestniczą 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz 6. Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie. Uczestnicy wizyty są zapoznawani z zadaniami jednostki wojskowej, procesem szkolenia i jej wyposażeniem.

Wizyta odbywa się w ramach realizacji postanowień Dokumentu Wiedeńskiego z 2011 r. - międzynarodowego porozumienia w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie.

Każde Państwo - Uczestnik Dokumentu Wiedeńskiego jest zobowiązane do zorganizowania takich wizyt.

We wrześniu, zgodnie z zapisami Dokumentu Wiedeńskiego, ukraiński zespół weryfikacyjny dokonał inspekcji wskazanego rejonu i wizytował 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Podobne przedsięwzięcie Polska organizowała w 2010 r., kiedy przedstawiciele państw OBWE odwiedzili 17. Brygadę Zmechanizowaną w Międzyrzeczu i 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego na poznańskich Krzesinach.(PAP)