"25 października 2016 roku nastąpiło scalenie 241 939 472 akcji spółki, zgodnie z przyjętym uchwałą nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 września 2015 roku parytetem wymiany 16:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLPTRLI00018 oznaczonych jest 15 121 217 akcji spółki o wartości nominalnej 160 zł każda" - czytamy w komunikacie.

"Z dniem 26 października 2016 r. nastąpi wznowienie obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Petrolinvest S.A. oznaczonymi kodem 'PLPTRLI00018'. Począwszy od dnia 26 października 2016 r. akcje spółki Petrolinvest S.A. przestaną być kwalifikowane do segmentu 'Lista alertów' oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie GPW.

Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW harmonogram scalenia akcji, według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)