"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za III kw. 2016 r.:

Przychody ze sprzedaży netto: 465 442 tys. zł

EBITDA: 154 900 tys. zł

EBIT: 58 072 tys. zł

Zysk netto: 45 205 tys. zł

Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za I-III kw. 2016 r.:

Przychody ze sprzedaży netto: 1 314 387 tys. zł

EBITDA: 432 279 tys. zł

EBIT: 154 637 tys. zł

Zysk netto: 120 159 tys. zł

Bogdanka podała, że na poziomie jednostkowym w III kw. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 464 911 tys. zł, EBITDA: 152 038 tys. zł, EBIT: 57 266 tys. zł, a zysk netto: 44 702 tys. zł.

W I-III kw. Bogdanka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto wysokości 1 311 161 tys. zł, EBITDA: 415 375 tys. zł, EBIT: 144 385 tys. zł oraz zysk netto wysokości 114504 tys. zł

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym LW Bogdanka za trzy kwartały 2016 r., którego publikację zaplanowano na 10 listopada 2016 roku.

LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)