Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Grzegorz Jurczyk objął stanowisko prezesa Banku BPH, zastępując na nim Richarda Gaskina. Dotychczasowy zarząd banku złożył rezygnację, podał BPH.
"4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych w życie weszło powołanie Grzegorza Jurczyka pełniącego obecnie funkcję wiceprezesa zarządu Banku BPH, na stanowisko prezesa zarządu Banku BPH oraz powołania Moniki Godzińskiej, pełniącej obecnie funkcję dyrektora wykonawczego departamentu rachunkowości i sprawozdawczości Banku BPH oraz pani Małgorzaty Romaniuk, pełniącej obecnie funkcję dyrektora wykonawczego ds. transformacji modelu biznesowego Banku BPH, na stanowiska wiceprezesów zarządu Banku BPH" - czytamy w komunikacie.
Dziś w życie weszły rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu Banku BPH Richarda Gaskina (pełniącego funkcję prezesa Banku BPH), Grażyny Utraty, Andrasa Bende, Mariusza Kostery, Mariusza Bondarczuka oraz Krzysztofa Nowaczewskiego (pełniących funkcje wiceprezesów Banku BPH).
"W związku z tym, od 4 listopada 2016 roku skład zarządu Banku BPH jest następujący:
a) Grzegorz Jurczyk – prezes zarządu,
b) Paweł Bandurski – wiceprezes zarządu,
c) Monika Godzińska – wiceprezes zarządu,
d) Małgorzata Romaniuk – wiceprezes zarządu" - podano także.
Alior Bank poinformował w kwietniu br., że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.
Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.
(ISBnews)