"To już piąty kwartał z rzędu, w którym poprawiamy wyniki finansowe. Cieszy przede wszystkim odbudowa biznesu, redukcja kosztów o 1,3% kw/kw., cieszy dalsza poprawa jakości portfela i pozycja kapitałowa, która pozwala spokojnie myśleć zarówno o dalszym wzroście oraz myśleć o akwizycjach" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

"Patrzymy optymistycznie na rok 2016, 2017 i cały horyzont naszej strategii. Perspektywy dla PKO Banku Polskiego są dobre" - powiedział także wiceprezes.

Zarząd ocenił, że III kwartał oraz 9 miesięcy były dla banku pozytywne.

"Jesteśmy na początku listopada, a więc już w czwartym kwartale i widzimy, że ten cały rok powinien być dobry dla naszych klientów i PKO Banku Polskiego. Wyniki są dobre, rosną wartości kredytów i depozytów. Aktywa wynoszą już ponad 270 mld zł. To jest największa suma na rynku" - powiedział podczas konferencji prezes Zbigniew Jagiełło.

"Jesteśmy zadowoleni z wyniku za III kw. Gdyby nie było podatku, to nasz wynik netto byłby w granicy 1 mld zł. Jesteśmy po raz kolejny nr 1, jeśli chodzi o zysk netto. To element stały naszych wyników" - podkreślił prezes.

PKO BP odnotował 768,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 815,25 mln zł zysku rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 2 280,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 165,31 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)