Decyzja ta jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy z 21 ankietowanych wcześniej ekonomistów oczekiwali, że RPP na listopadowym posiedzeniu utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP. Także w przypadku grudniowego posiedzenia Rady żaden z ekonomistów nie oczekuje zmiany poziomu stóp NBP. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych przez PAP ekonomistów, stopy NBP pozostaną stabilne także przez cały 2017 rok.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu ubiegłego roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.

W komunikacie RPP znajdą się również elementy najnowszej projekcji inflacji i wzrostu PKB, opracowanej przez Instytut Ekonomiczny NBP. Będą to przedziały, w jakich z 50-procentowym prawdopodobieństwem ukształtują się roczne wskaźniki inflacji oraz wzrostu gospodarczego w latach 2016-2018. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których RPP podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych. Pełny raport o inflacji wraz z projekcją zostanie opublikowany przez NBP kilka dni później.