"Wyniki finansowe są wyjątkowo stabilne, jak na fundusz inwestujący w innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Jest to efektem udanych wyjść zrealizowanych w 2016 roku oraz debiutu QubicGames - naszej spółki portfelowej - na NewConnect. Systematycznie poszukujemy nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach. Planujemy także przeniesienie notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW w 2017 roku" - powiedział członek zarządu Wojciech Tomikowski, cytowany w komunikacie.

W całym 2015 roku Erne Ventures osiągnął zysk netto w wysokości 5,4 mln zł.

Erne Ventures jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (venture capital), który jako inwestor krótkoterminowy lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym.

(ISBnews)