Trump i Putin są też zgodni w ocenie obecnych stosunków amerykańsko-rosyjskich, które są "skrajnie niezadowalające", i opowiedzieli się za ich normalizacją oraz budową konstruktywnej współpracy na wielu płaszczyznach - podały służby prasowe Kremla.

Przywódcy podkreślili również wagę budowy solidnych podstaw takich stosunków dwustronnych poprzez rozwijanie ich "handlowego i gospodarczego komponentu".