Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kdk o 0,3 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 1,7 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,8 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w III kwartale o 1,5 proc. rdr. Tu oczekiwano 1,6 proc. (PAP)