Strata operacyjna wyniosła 1,28 mln zł wobec 43,8 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 24,53 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 13,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 71,72 mln zł w porównaniu z 39,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 84,65 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)