Zysk operacyjny wyniósł 14,63 mln zł wobec 17,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 217,03 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 34,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 680,02 mln zł w porównaniu z 650,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 83,71 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)