Impel odnotował 8,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,05 mln zł wobec 19,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dotacji sięgnęły 538,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 476,58 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w III kwartale 2016 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 480 159 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 55 578 tys. złotych, tj. o 13,1% w stosunku do III kwartału 2015 roku. Najistotniejsze wzrosty, wynikające głównie z waloryzacji cen realizowanych kontraktów, odnotowano w produktach: usługa porządkowo-czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia. Produkty te cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem, stąd też koncentracja działań negocjacyjnych i największy przyrost sprzedaży w tych obszarach" - czytamy w raporcie.

Segment BPO uzyskał przychody na poziomie 47 533 tys. zł, co stanowi przyrost o 15%. Wzrost sprzedaży wynika głównie z rozszerzenia zakresu bieżących kontraktów oraz pozyskania nowych kontraktów w obszarze IT.

Przychody finansowe grupy wyniosły 2 517 tys. zł, co stanowi przyrost o 2 151 tys. zł. "Zmiana spowodowana jest wyceną bilansową pożyczki w walucie EUR i należy ją traktować jako zdarzenie jednorazowe w stosunku do bieżącej działalności grupy" – podano także.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 21,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 534,78 mln zł w porównaniu z 1 369,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 14,49 mln zł wobec 25,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)