Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,93 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 21,94 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 63,6 mln zł w porównaniu z 61,81 mln zł rok wcześniej.

"Grupa K2 Internet wypracowała w ciągu dziewięciu miesięcy przychody na poziomie 63,6 mln zł, czyli o 2,9% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie wynik operacyjny zamknął się stratą w wysokości 1,4 mln zł. Jak informowała wcześniej spółka, na wynikach zaważyło przede wszystkim wstrzymanie działań reklamowych przez klientów z sektora publicznego" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 0,32 mln zł wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

(ISBnews)