"Po trzech kwartałach Aforti Finance udzieliła pożyczki na łączną kwotę 2,28 mln zł, co oznacza, że już przekroczyliśmy wartość udzielonych pożyczek w całym 2015 roku. Zainteresowanie produktami oferowanymi przez naszą grupę stale wzrasta co przekłada się na prezentowane wyniki. Obecnie skupiamy się na dalszej realizacji przyjętej w lipcu br. strategii rozwoju" - powiedział prezes Klaudiusz Sytek, cytowany w komunikacie.

Aforti Exchange, która zajmuje się świadczeniem usług wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej po III kwartałach odnotowała ponad 76-proc. wzrost wartości wymienionej waluty w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r, podano również.

"Nasza platforma wymiany walut cieszy się stałym wzrostem zainteresowania. Co potwierdzają wyniki po III kwartałach oraz opublikowane operacyjno-sprzedażowe wyniki za październik 2016 r. Jednak aby zrealizować nasze ambitne plany do 2018 r. dynamika wzrostu wolumenów wymienionych walut powinna nadal rosnąć" - dodał Klaudiusz Sytek.

Na przyszłe wyniki Grupy Aforti będzie pracowała również nowo powstała spółka windykacyjna Aforti Collections, która została zarejestrowana na początku października br. Zgodnie z opublikowanym raportem operacyjno-sprzedażowym za październik wartość nominalna zleceń windykacyjnych wyniosła 1 mln zł, podano również.

Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Od 2011 roku jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

(ISBnews)