Arteria odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 2,64 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,46 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 41,05 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 6,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,59 mln zł w porównaniu z 115,45 mln zł rok wcześniej.

"To kolejny kwartał, w którym spółka zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży swoich produktów i usług. Był on możliwy głównie dzięki wzrostom osiągniętym w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w wysokości 83 008 tys. zł, wyższym w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 38%. Spółka umocniła w tym okresie pozycje lidera branży komercyjnych usług telemarketingowych w Polsce, na co wpływ miało kilka czynników" - czytamy w raporcie.

Pierwszym z nich jest stałe i mocno zdywersyfikowane portfolio klientów, z którymi grupa kapitałowa Arteria powiązana jest długoletnimi kontraktami pochodzącymi głównie z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej i telekomunikacyjnej. Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na poziom przychodów w segmencie Call Center osiągniętych w okresie 9 miesięcy 2016 roku jest projekt realizowany dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego. Obecnie ma to miejsce na dziesięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, Litwa). Skala projektu rośnie nieprzerwanie począwszy od początku 2015 roku. Aktualnie trwają intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio krajów o kolejny, duży rynek europejski, podano również.

"Trzecim istotnym powodem osiąganych wzrostów są akwizycje w branży dokonane w drugiej połowie 2015 roku. (Contact Center oraz BPO Management). Dzięki przejęciom ilość stanowisk telemarketingowych działających w ramach grupy kapitałowej Arteria wzrosła do 2200, a dotychczasowy portfel klientów został rozszerzony o nowe firmy, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Czynniki te poparte konsekwentnie realizowaną polityką inwestowania przez zarząd Arteria w zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz usługi klasy customer care, dają perspektywę osiągania wzrostów sprzedaży w kolejnych kwartałach oraz umacniania pozycji Grupy Kapitałowej Arteria jako niekwestionowanego lidera komercyjnych usług Call Center w Polsce" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 1,16 mln zł wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)