"Na podstawie umów sprzedaży Fit Invest nabędzie łącznie 800 udziałów stanowiących 26,67% kapitału zakładowego Zdrofit za łączną cenę 8 533 333,34 zł, przy czym zapłata ceny oraz przeniesienie prawa własności udziałów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umów sprzedaży" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie wspólnicy pozostaną uprawnieni do otrzymania premii w łącznej maksymalnej wysokości 4 000 000,00 zł, której wypłata uzależniona będzie od wysokości zysku netto, ujawnionej w sprawozdaniu finansowym Zdrofit za rok obrotowy 2016, podano również.

W efekcie Fit Invest posiadać będzie 55,03% udziałów w kapitale zakładowym Zdrofit.

Zdrofit prowadzi sieć klubów fitness i siłowni w Warszawie.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)