Pod koniec września Andrzej Olszewski, Zyta Olszewska, Anna Olszewska, Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1, Nasza Apteka oraz Farmacol, posiadający łącznie 12,72 mln akcji spółki, stanowiące 65,99% ogólnej liczby głosów podpisały porozumienie, którego celem jest nabycie pozostałych 10,67 mln akcji. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW.

W związku z tym Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Farmacolu. Zaoferował po 47,50 zł za akcję, a w połowie listopada podniósł ofertę do 52 zł za akcję. Zapisy mają potrwać do 23 listopada.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)