"Szukamy źródeł gazu, które są absolutnie wiarygodne i absolutnie przewidywalne. Takimi są na przykład źródła norweskie. Pewnie będziemy produkować więcej, jak dokonamy akwizycji. Nowych dużych odkryć ani gazu, ani ropy się nie spodziewamy" - powiedział Woźniak podczas panelu w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie.

Dodał, że projekt łupkowy nie sprawdził się ze względu na brak dobrej techniki wydobywania gazu ze skał łupkowych.

"W ślad za zagranicznymi inwestorami wycofał się również PGNiG. Przy użyciu tej techniki próbujemy wydobywać metan z węgla" - powiedział prezes.

Przypomniał też, że w przyszłym roku spółka spodziewa się zakończenia sporu z Gazpromem wokół tzw. kontraktu jamalskiego.

"Skończymy ten arbitraż w przyszłym roku, bo tak wynika z harmonogramu" - powiedział Woźniak.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)