Udostępniamy nagranie wideo:

https://wideo.pap.pl/videos/14456/

W tym tygodniu resort rozwoju poinformował, że dziesięć firm uzyska ok. 60 mln zł dofinansowania na realizację programów akceleracyjnych dla start-upów. To efekt programu Start In Poland, na który w sumie przeznaczone zostanie 3 mld zł. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej.

„W Stanach Zjednoczonych powstał ekosystem, który wyrósł na bazie takich ośrodków akademickich jak Cambridge (siedziba Harvardu i MIT – PAP) i Silicon Valley (Dolina Krzemowa) i można powiedzieć, że jest to kultura, która była budowana oddolnie i bardzo dopasowała się do amerykańskiego systemu” - mówi prof. Ortiz.

Jak podkreśliła, w Stanach Zjednoczonych doszło do bardzo silnych interakcji pomiędzy placówkami uniwersyteckimi, przemysłem i rządem. Zaznaczyła, że opracowano również cały system zachęt, który pozwolił stworzyć kulturę przedsiębiorczości w odniesieniu do start-upów.

Prof. Ortiz radzi polskim młodym firmom, aby zaczynały działalność od dobrania odpowiedniego zespołu ludzi, którzy tworzą start-up – niezależnie od tego czy jest to organizacja non profit, czy firma nastawiona na zysk.

„Niezależnie od tego zawsze potrzebny jest zespół założycielski, który powinien skupiać członków dysponujących odpowiednia wiedzą, w tym przypadku wszystkie dziedziny powinny być uwzględnione oczywiście dla danego obszaru działalności. Musimy mieć więc np. osoby, które będą miały wiedzę na temat aspektów prawnych, czy na temat brand marketingu. To, co jest też bardzo ważne i niezbędne, to motywacja i upór w działaniu” - zaznaczyła.

Według ministerstwa rozwoju dzięki programowi Start In Poland w ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć działalność 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.(PAP)