"Konsorcjum złożone z emitenta (lider konsorcjum) oraz spółki Trans-Jan Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum) w przedmiotowym postępowaniu złożyło najkorzystniejszą ofertę z ceną 34 641 207,71 zł brutto" – czytamy w komunikacie.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)