"W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę izolowanych rur stalowych na rzecz OGP Gaz System odpowiada lider konsorcjum – Izostal. Wartość złożonej przez lidera konsorcjum oferty wynosi 118 880 tys. zł netto, co stanowi 146 222 tys. zł brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)