Zarobki Polaków rosną, choć nie tak szybko, jak w poprzednich miesiącach - wynika z najnowszych danych GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 4259,37 zł . To o 3,6 proc. więcej niż rok temu. Ile średnio płaci się dziś w poszczególnych branżach?
ikona lupy />
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto od stycznia do października 2016, źródło: GUS / Media

GUS przypomniał, że wynagrodzenie to we wrześniu bieżącego roku wzrosło o 3,9 proc., a przed rokiem o 3,3 proc.

Z kolei w okresie styczeń–październik br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4236,85 zł i było o 4,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 3,5 proc. przed rokiem) - dodał GUS.

Wzrost płac w październiku, według urzędu, obserwowano w większości sekcji, m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,7 proc.) oraz budownictwie (o 4,3 proc.). Niższe niż w październiku ub. roku były natomiast przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 7,4 proc., na co wpłynęło przesunięcie terminu wypłat nagród w tej sekcji) - zaznaczył GUS.

Reklama

Na największe zarobki mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w branży informacja i komunikacja (7557,55 zł) oraz w energetyce 6634,38 zł).

ikona lupy />
PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA EMERYTURA I RENTA REALNA BRUTTO, źródło: GUS / Media

Wyższe renty i emerytury

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w październiku bieżącego roku była o 1,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 2096,75 zł - podał w piątek GUS.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w październiku br. ukształtowała się na poziomie 1197,43 zł i wzrosła w skali roku o 0,1 proc. - dodał GUS.

ikona lupy />
Liczba emerytów i rencistów oraz przeciętne miesięczne świadczenia brutto - styczeń - październik 2016, źródło: GUS / Media

Jak poinformował GUS, w okresie styczeń–październik br. przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2084,36 zł, tj. wzrosła w skali roku o 1,9 proc. "Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto w systemie pracowniczym w październiku br. była wyższa niż przed rokiem o 1,8 proc., natomiast w okresie dziesięciu miesięcy br. – zwiększyła się odpowiednio o 2,5 proc." - poinformował urząd.

Z kolei emerytury i renta brutto rolników indywidualnych rolników w okresie styczeń–październik br. wyniosła 1184,60 zł, tj. o 0,3 proc. więcej niż przed rokiem. GUS poinformował również, że siła nabywcza przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych w październiku br. była wyższa w skali roku o 0,5 proc., natomiast w okresie dziesięciu miesięcy br. – wyższa odpowiednio o 0,9 proc.

>>> Czytaj też: W Poznaniu pracuje prawie każdy, w Szydłowcu szaleje bezrobocie. Najnowsze dane o rynku pracy