Przedmiotem tej umowy jest głównie:

"- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji emitenta,

- świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji oferty publicznej,

- wykonanie przez ww. podmioty najistotniejszych czynności w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany" - czytamy w komunikacie.

"Intencją spółki jest pozyskanie w ramach oferty publicznej kwoty ok. 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój emitenta, w tym zwłaszcza:

- zwiększenie zatrudnienia z obecnych ok. 50 osób do ok. 150 osób do końca 2017 r.,

- zwiększenie liczby produkowanych gier na urządzenia mobilne,

- rozszerzenie produkcji o nowe gatunki gier" - czytamy dalej.

Planuje się, aby oferta publiczna została przeprowadzona w czerwcu 2017 r., podano także w materiale.

T-Bull to producent gier mobilnych. Spółka jest notowana na NewConnect od października 2017 r.

(ISBnews)