"Zaliczenie zysku netto do Tier 1 pozwoli na poprawę współczynników kapitałowych banku według stanu na 30 września 2016 roku, do poziomu odpowiednio: 14,82% oraz 11,89%" - czytamy w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) banku w ujęciu jednostkowym, według stanu na 30 września 2016 roku wyniósł 14,74%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 11,81%.

Bank przypomniał, że rekomendowane przez KNF poziomy współczynników, z uwzględnieniem nałożonego na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, wynoszą aktualnie odpowiednio: 14,21% oraz 11,03%.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)