"Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2019 rok, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.

Walne ustaliło dzień dywidendy na 14 września a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2020 r.

W 2019 r. Grupa Lotos odnotowała 1 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 587,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 834,3 mln zł wobec 1 333,9 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 554,62 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)