Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 39,9 mln zł w 2019 r. wobec 35,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 91,24 mln zł wobec 64,31 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 72,99 mln zł wobec 53,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 244,35 mln zł w 2019 r. wobec 1 784,15 mln zł rok wcześniej.

"Na zdecydowanej większości rynków (ok. 2/3), na których jesteśmy obecni, działaliśmy starając się nie poddawać żadnym chwilowym aberracjom rynków finansowych. Mam tu na myśli fakt, że nie wykorzystaliśmy historycznie najniższych stóp procentowych, aby nadmiernie zadłużyć organizację, a jednocześnie zachowaliśmy zdrowe relacje między źródłami finansowania, a samą ich strukturą w zakresie relacji między zadłużeniem krótko a długoterminowym, jak i ich łączną relację do naszego wyniku EBITDA" - napisał prezes Paweł Jarski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 11,86 mln zł wobec 8,68 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)