"[W II kw.] poziom może być podobny, ale to zawsze jest połączone z warunkami, jakie daje natura. Natomiast myślę, że 57% jest jak najbardziej realne do uzyskania na koniec roku" - powiedział Goliński dziennikarzom w trakcie otwarcia farmy wiatrowej w Przykonie.

W raporcie za I kw. 2020 r. Energa podała, że ok. 57% energii wygenerowanej w aktywach grupy pochodziło z OZE, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to ok. 44%.

Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW. Jak podała spółka, tym samym udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)