"Myślimy o tym kierunku, żeby wydzielić inwestycje w OZE do osobnej spółki" - powiedział Obajtek dziennikarzom w trakcie otwarcia farmy wiatrowej w Przykonie.

Szef Orlenu nie wskazał wprost, o jaką spółkę może chodzić, ale zasugerował, że jednym z rozwiązań jest Energia OZE - spółka zależna Energi.

"Energia OZE zatrudnia jedynie 10% pracowników administracyjnych, a resztę stanowią pracownicy techniczni" - powiedział.

Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez koncern gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)