"Kluczowy wpływ na decyzję zarządu ma pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy i możliwy długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Grupa Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowała 3,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,75 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)