"Przedmiotem skupu realizowanego poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki w transakcjach poza obrotem zorganizowanym będzie nie więcej niż 1 500 000 akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Proponowana cena zakupu ustalona przez zarząd spółki wynosi 7,5 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 10 lipca, termin zakończenia - na 21 lipca. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych i przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych ustalono na 24 lipca.

"Akcje nabywane, w liczbie nie większej niż 1 500 000, stanowiące łącznie nie więcej niż 4,606% kapitału zakładowego spółki, będą przeznaczone do umorzenia lub dalszej odsprzedaży" - wskazano również.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)