Termin spłaty pożyczki od akcjonariusza został ustalony na 31 grudnia 2020 roku z możliwością wydłużenia, podano w komunikacie.

"Udzielając pożyczki na spłatę kredytu w banku Santander potwierdzam długofalowe zaangażowanie w rozwój Mabionu" - powiedział zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabionu Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

"Pożyczka na spłatę kredytu udzielona nam przez jednego z naszych głównych akcjonariuszy jest dla nas dużym wsparciem w procesie budowania zewnętrznego finansowania, które przeznaczone będzie na doprowadzenie naszego flagowego projektu - leku MabionCD20 - do rejestracji i wprowadzenia na rynek. Jest to też ważny sygnał, że nasi akcjonariusze-założyciele są gotowi zwiększyć swoje zaangażowanie w rozwój Mabionu w długim terminie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że uzyskana pożyczka jest dodatkowym finansowaniem, które nie wchodzi w skład zadeklarowanego w marcu przez głównych akcjonariuszy spółki dokapitalizowania kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r." - dodał członek zarządu Grzegorz Grabowicz.

Zgodnie z zawartą umową, oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione jako zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest m.in. hipoteka na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim do wysokości 45 mln zł.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)