"Zarząd Rawlplug S.A. postanowił zmienić rekomendację z dnia 18.03.2020 r. w sprawie podziału zysku […] i proponuje, aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł przeznaczyć na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia spółki z Koelner Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz połączenia spółki z Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 3 111 486,22 zł,

- zwiększenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 21 290 456,72 zł" - czytamy w komunikacie,

Przyczyną zmiany dotychczasowej rekomendacji jest uruchomienie przez spółkę programu skupu akcji własnych, podano także.

W marcu zarząd Rawlplug informował, że rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na akcję.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)