"W związku z pandemią znalezienie się wśród producentów oferujących system posiadający panel wykrywający SARS-CoV-2 jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy komercjalizacji PCR|ONE. Dla Scope Fluidics zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu wiąże się z przeprowadzeniem testów w rozszerzonej formule Programu Early Access (PEA) oraz rozbudową mocy produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.

Spółka, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w kilkunastu ośrodkach na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50 000 kartridży. Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu w wielu scenariuszach użycia, w ochronie zdrowia oraz w innych instytucjach publicznych i prywatnych. Spółka zakłada, że zebrane dane poszerzą grono potencjalnych nabywców systemu PCR|ONE oraz że zwiększenie mocy produkcyjnych podniesie jego atrakcyjność biznesową, podkreślono.

Przebieg pandemii COVID-19 ma znaczący wpływ na rynek urządzeń diagnostycznych. Obserwowany jest mocny wzrost zainteresowania szybkimi i precyzyjnymi testami, których jakość została potwierdzona testami na wykrywanie wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie istotnie zwiększyła się konkurencyjność producentów sprzętu diagnostycznego, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie moce produkcyjne. W opinii zarządu, wielu potencjalnych nabywców sprzętu diagnostycznego poszukuje obecnie nie tylko systemów i testów, ale możliwości inwestycyjnych, które pozwolą na dynamiczne wejście na rynek med-tech.

"Pandemia COVID -19 ma istotne przełożenie na obraz dzisiejszego rynku diagnostyki molekularnej. Ogromne wolumeny świeżo opracowanych testów pokazały, że nie każda technologia pozytywnie przechodzi weryfikację. System PCR|ONE korzysta z najbardziej sprawdzonej metody diagnostyki molekularnej - łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), którą, dzięki naszej technologii, potrafimy przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie kilku minut. Pandemia skokowo poszerzyła od lat dynamicznie rosnący rynek diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care. Chcemy wykorzystać tę dodatkową szansę i stąd decyzja o rozszerzeniu działań w kierunku możliwie jak najszybszego oddania systemu PCR|ONE w ręce użytkowników, w formule Programu Early Access" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w materiale.

Spółka wstępnie oszacowała nakłady niezbędne do realizacji PEA na ok. 6-9 mln euro. Wielkość kwoty będzie uzależniona od czasu trwania projektu, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów. Spółka, mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz dalszy intensywny rozwój projektów, rozpoczęła rozmowy w celu pozyskania finansowania od jednej z europejskich instytucji finansowych, wskazano również.

"W związku z decyzją o rozszerzeniu Programu Early Access zaangażowaliśmy się w rozmowy z jedną z europejskich instytucji finansowych, która wykazała zainteresowanie projektem i potencjałem naszego biznes modelu. Chcemy, by możliwości finansowania projektu były elastyczne i w miarę możliwości jak najtańsze. Poza wsparciem ze strony tej instytucji chcemy mieć możliwość skorzystania z finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jest to jedna z opcji, z której w przyszłości moglibyśmy skorzystać" - dodał CFO Scope Fluidics Szymon Ruta.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu, aby walne zgromadzenie spółki przyznało zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji jednej lub więcej serii akcji spółki na okaziciela (z wyłączeniem prawa poboru w całości za zgodą rady nadzorczej). Upoważnienie miałoby zostać udzielone do 31 grudnia 2021 r., a łączna liczba akcji miałaby nie przekroczyć 167 640 akcji na okaziciela (przy czym do 39 725 akcji na okaziciela przysługiwać miałoby, w ramach wykonania prawa zapisu na akcje, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które przysługują kluczowym pracownikom i współpracownikom spółki na podstawie dotychczasowego programu motywacyjnego spółki).

System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych - rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka, przypomniano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)