Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie.

"Oczekujemy, że w skali roku wyniki grupy kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych okresach, gdy ryzyko związane z zagrożeniem epidemią się zmniejszy, nadejdzie czas na powrót do strategii rozbudowy sieci sklepów w Polsce (o ok. 1/3) oraz zwiększenia szerokości oferty Top Secret, co wpłynie na dalszy wzrost sprzedaży także w segmencie e-commerce" - powiedział prezes Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Redan zwrócił uwagę, że rozpoczęcie epidemii COVID-19 spowodowało konieczność modyfikacji planów sprzedaży i związanych z nimi budżetów zakupu towarów. W opracowanym zrównoważonym wariancie, w 2020 r. w sklepach Top Secret w Polsce zakładany jest spadek sprzedaży o 43% w porównaniu do pierwotnej wersji planu na rok 2020 i o 41% w porównaniu do roku 2019. Do tego planu zostały dostosowane wielkości dostaw towarów, w celu utrzymania optymalnego wypełnienia sklepów.

"Kluczowy wpływ na wynik Top Secret ma marża handlowa realizowana na sprzedaży towarów. Wypracowana w maju wysokość marży była zgodna z przyjętą w skorygowanym planie sprzedaży, w czerwcu wyższa o ok. 6 pkt proc., a za pierwsze 3 tygodnie lipca - wyższa o ok. 2,7 pkt proc. Także poziom sprzedaży uzyskany w maju, czerwcu i pierwszych trzech tygodniach lipca br. przekracza wartości planowane na ten okres odpowiednio o ok. 7%, ok. 20% oraz ok. 25%" - dodał prezes.

Top Secret od wielu lat elastycznie zarządza procesem zakupowym poprzez zamówienia towarów od dostawców w systemie just-in-time. Daje to możliwość relatywnie późnego wpływania na wielkość zamówienia. W minionym okresie pozwoliło to również skutecznie zredukować wartość dostaw towarów jeszcze na lato (o 30%) i wakacje (o 45%). Dzięki temu na początek maja br. wartość zapasów kolekcji wiosenno-letniej była niższa o 43% w porównaniu r./r., podano także.

"W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko nadmiernego zapasu na koniec sezonu, a jednocześnie osiągnęliśmy to, że nie musimy prowadzić intensywnego procesu wyprzedaży tych zapasów" - podkreślił Bogusz Kruszyński.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)