Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,22 mln zł, wobec 0,96 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4,15 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym kwartale osiągnęliśmy znacząco wyższe przychody ze sprzedaży, był to trzeci kwartał z rzędu w którym osiągnęliśmy zysk netto. W tym okresie podpisaliśmy ważne umowy wydawnicze, m.in Knights Fight 2, rozpoczęliśmy działania marketingowe UA na dużą skalę, jak również pracowaliśmy intensywnie nad ulepszeniami najważniejszych gier w portfolio równolegle testując nowe koncepty gier. Utrzymujące się dobre wyniki, jak również dodatkowe wpływy gotówki, m.in. ze sprzedaży platformy Quasu istotnie zmieniły naszą sytuację. Jesteśmy obecnie w stabilnym położeniu z dalszą realną perspektywą wzrostu m.in. dzięki premierom nowych gier na platformach mobilnych oraz na platformie Nintendo Switch i PC w drugiej połowie roku. Spłata obligacji w ramach procedowanego obecnie w sądzie przyspieszonego postępowania układowego, przewidującego rozłożenie zadłużenia na 12 kwartalnych rat nie jest zagrożona" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,01 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)