"Cena sprzedaży będzie płatna w sposób następujący :

- 10% ceny sprzedaży tj. kwotę 1 700 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej w stawce obowiązującej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Strony ustaliły, iż brak tej wpłaty w przewidzianym Umową terminie powoduje rozwiązanie umowy z dniem 1 września 2020r. bez konieczności złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron;

- 90 % ceny sprzedaży tj. kwotę 15 300 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej do dnia zawarcia umowy ostatecznej z depozytu notarialnego" - czytamy w komunikacie.

Termin zawarcia umowy ostatecznej między stronami został ustalony do dnia 30 listopada 2020 r.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)