"W lipcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 13 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W trzecim miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Wejścia do sklepów były o ok. 30% niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością - wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony odnotowujemy wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lipcu wyniosły 2,4 mln zł i były na poziomie takim samym, jak w lipcu 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 12,5 mln zł i była ok. 36% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pomimo spadku obrotów r/r wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży na koniec lipca 2020 wyniosła 28,6 tys. m2, tj. była o 23% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Połowa spadku powierzchni wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą, pozostała z braku otwarć lub zamknięcia części sklepów Top Secret po przywróceniu handlu oraz zamknięcia części sieci outletowej w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów, podano także.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, przypomniano.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)