Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Gaz-System podpisał porozumienie o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podała spółka.
Podpisane porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy w zakresie informowania rolników i mieszkańców wsi na temat prowadzonych przez Gaz-System przedsięwzięć inwestycyjno-eksploatacyjnych oraz działań związanych z dopłatami przyznawanymi przez ARiMR, wyjaśniono.
"Gaz-System, który przesyła i dostarcza ekologiczne paliwo, jakim jest gaz ziemny, dużą część swoich działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych prowadzi na terenach wiejskich. Współpraca z Agencją pozwoli nam rozwijać dialog z mieszkańcami wsi" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.
"Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Rozwój to nie tylko pieniądze, inwestycje, które za naszym pośrednictwem trafiają na obszary wiejskie. To także wiedza i edukacja. Staramy się więc i w tym obszarze być aktywni, szczególnie jeśli chodzi o promowanie wśród rolników ekologicznych postaw i przedsięwzięć. Stąd m.in. wynika nasza współpraca z Gaz-Systemem" - dodał prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.
Podpisana umowa ma na celu ułatwienie obu stronom realizację zadań oraz upowszechnienie wiedzy nt. działalności Gaz-Systemu i ARMiR. Połączenie sił obu organizacji w zakresie edukacji rolników i innych interesariuszy Sspółki na temat prowadzonych inwestycji usprawni proces konsultacji społecznych, które są prowadzone w gminach zlokalizowanych na obszarach wiejskich, podkreślił Gaz-System.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
(ISBnews)