"Zarząd Ursus w restrukturyzacji informuje, iż otrzymał od nadzorcy sądowego informację, że wydane zostało przez właściwy sąd postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec spółki. Spółka nie otrzymała jeszcze tego postanowienia i tym samym emitentowi nie są znane argumenty sądu leżące u podstaw wydania powyższego postanowienia" - czytamy w komunikacie.

"Ww. nieprawomocne postanowienie, po jego doręczeniu do spółki, zostanie zaskarżone i zostaną podjęte wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji" - czytamy także.

Jednocześnie spółka wskazuje, iż jego intencją jest, w miejsce złożenia stanowiska do wniosku złożonego przez nadzorcę sądowego o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec emitenta, o którym emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym, przedstawienie stosownego stanowiska oraz argumentacji przemawiającej za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego w ramach zażalenia na wskazane powyżej postanowienie.

Wcześniej spółka podała, że nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Ursusa.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.