"Za realizację każdego z wyżej wymienionych celów uczestnikom programu przysługują do objęcia łącznie trzy transze emitowanych akcji - każda transza po nie więcej niż 24 620 akcji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki przyjął regulamin programu motywacyjnego skierowanego do członków zarządu oraz członków kluczowego personelu spółki.

"W celu realizacji programu motywacyjnego spółka wyemituje nie więcej niż 73 860 akcji. Emisja akcji w ramach programu realizowana będzie na podstawie uchwały zarządu na podstawie i w granicach kapitału docelowego, który został uchwalony mocą uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r." - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Pyramid Games poinformował, że do spółki wpłynęło od prezesa Jacka Wyszyńskiego zobowiązanie w sprawie ograniczenia w rozporządzaniu akcjami w związku z przyjęciem w spółce regulaminu programu motywacyjnego na lata 2020-2023. Lock-up dotyczy wszystkich 260 tys. posiadanych przez niego akcji i ma obowiązywać przez 18 miesięcy.

Pyramid Games to studio zajmujące się tworzeniem gier komputerowych założone w 2012 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Lublinie, a tworzą je fani gier oraz pasjonaci nauki i science-fiction. Ich produkcje koncentrują się na tematyce odkrywania nieznanego i zdobywania wiedzy. Spółka należy do Grupy Playway. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2020 r.

(ISBnews)